null

XXX Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 11 grudnia 2012 roku o godzinie 18.00 sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie XXX sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów miasta stołecznego Warszawy - druk nr 171.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji doradcy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy- druk nr 175.
5. Projekt uchwały w sprawie powołania doradcy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 174.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY

1. Otwarcie XXX sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji doradcy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy- druk nr 175.
4. Projekt uchwały w sprawie powołania doradcy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 174.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - druk nr 177.
6. Informacja Zarządu Dzielnicy na temat sytuacji w Zespole Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 w Warszawie.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji. 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia                 szczegóły
112/XXX/2012 przyjęcia rezygnacji z funkcji doradcy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy  11-12-2012 szczegóły
113/XXX/2012 powołania doradcy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  11-12-2012 szczegóły
114/XXX/2012 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy 11-12-2012 szczegóły 

Protokół z XXX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: