null

XXX sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 17 lutego 2021 roku o godzinie 14.30.  Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Link bezpośredni do transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – zmiana II – druk nr 186.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 184.
4. Projekt stanowiska w sprawie procedur opiniowania programów, strategii i planów m.st. Warszawy – druk nr 185.
5. Informacja na temat realizacji w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy programu dotyczącego likwidacji „kopciuchów”.
6. Informacja na temat budowy budynku komunalnego przy ul. Cyrulików.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY: 

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – zmiana II – druk nr 186.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 184.
4. Projekt stanowiska w sprawie procedur opiniowania programów, strategii i planów m.st. Warszawy – druk nr 185.
5. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za 2020 rok – druk nr 188.
6. Przedstawienie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2021 rok – druk nr 189.
7. Informacja na temat realizacji w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy programu dotyczącego likwidacji „kopciuchów”.
8. Informacja na temat budowy budynku komunalnego przy ul. Cyrulików.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji. 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia  szczegóły
88/XXX/2021  zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – zmiana II   17-02-2021  szczegóły
89/XXX/2021  przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy   17-02-2021  szczegóły
stanowisko 1/XXX/2021  procedur opiniowania programów, strategii i planów m.st. Warszawy  17-02-2021  szczegóły

Protokół z XXX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy