null

XXVIII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXVIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 16 października 2012 roku o godzinie 8.30 sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie XXVIII sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika Nr VIII do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2013 rok - druk nr 164
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji doradcy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy - druk nr 165
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY

1. Otwarcie XXVIII sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika Nr VIII do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2013 rok - druk nr 164.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012r - zmiana IX - druk nr 167.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji doradcy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy - druk nr 165.
6. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wyasygnowanie środków na realizację zadania „Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików" - druk nr 168
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia             szczegóły
107/XXVIII/2012 zaopiniowania projektu załącznika Nr VIII do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2013 rok   16-10-2012 szczegóły
108/XXVIII/2012 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012r - zmiana IX   16-10-2012 szczegóły 
109/XXVIII/2012 przyjęcia rezygnacji z funkcji doradcy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy 16-10-2012 szczegóły
110/XXVIII/2012 wystąpienia z wnioskiem o wyasygnowanie środków na realizację zadania „Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików" 16-10-2012 szczegóły

Protokół z XXVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: