null

XXVIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXVIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 2 grudnia 2020 roku o godzinie 14.00.  Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Link bezpośredni do transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XXVI i XXVII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – druk nr 162.
4. Projekt stanowiska w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kawęczyn – Wygoda – część południowa – druk nr 161.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

 
 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia  szczegóły
83/XXVIII/2020  zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy  2-12-2020  szczegóły 
stanowisko 1/XXVIII/2020  wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kawęczyn – Wygoda – część południowa  2-12-2020  szczegóły 

Protokół z XXVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: