null

XXVII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXVII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 14 listopada 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok – zmiana XII – druk nr 165.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (Rondo Kazimierza Granzowa) – druk nr 163.
5. Podjęcie stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec odebrania dzielnicom kompetencji z zakresu zieleni parkowej i przyulicznej – druk nr 164.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok – zmiana XII – druk nr 165.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok – zmiana XIIi – druk nr 167.

5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (Rondo Kazimierza Granzowa) – druk nr 163.
6. Podjęcie stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec odebrania dzielnicom kompetencji z zakresu zieleni parkowej i przyulicznej – druk nr 164.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji. 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
87/XXVII/2016 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok – zmiana XII  2016-11-14  szczegóły 
88/XXVII/2016  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok – zmiana XIII   2016-11-14  szczegóły
89/XXVII/2016  zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (Rondo Kazimierza Granzowa)  2016-11-14  szczegóły 

Protokół z XXVII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: