null

XXVI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXVI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 12 października 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – zmiana XI – druk nr 157
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów – druk nr 159
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicom w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (ul. Pontonierów) – druk nr 158
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 9/III/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 160
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 11/III/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 161
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

 
 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
82/XXVI/2016  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – zmiana XI  12-10-2016  szczegóły 
83/XXVI/2016  zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów  12-10-2016  szczegóły
84/XXVI/2016  zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicom w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (ul. Pontonierów)  12-10-2016  szczegóły
85/XXVI/2016 zmiany uchwały nr 9/III/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 12-10-2016 szczególy
86/XXVI/2016 zmiany uchwały nr 11/III/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy 12-10-2016 szczegóły

Protokół z XXVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: