null

XXVI Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXVI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 28 sierpnia 2012 roku o godzinie 16.30 sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie XXVI sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału ZNP Warszawa Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła na działanie Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w zakresie wykonania Uchwały Nr LII/1581/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę w Dzielnicy Rembertów - druk nr 158
4. Informacja o przebiegu wykonania załącznika dzielnicowego Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy za okres 1.01.2012 - 30.06.2012 roku.
5. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy sprawozdania z kontroli Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy od 1 stycznia 2010 r.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy sprawozdania z kontroli organizacji pracy i zarządzania wybraną placówką oświatową.
7. Przedstawienie sprawozdań z pracy komisji problemowych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za I półrocze 2012 roku.
8. Przedstawienie planów pracy komisji problemowych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na II półrocze 2012 roku.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY

1. Otwarcie XXVI sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału ZNP Warszawa Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła na działanie Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w zakresie wykonania Uchwały Nr LII/1581/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę w Dzielnicy Rembertów - druk nr 158
4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Teresy Rutkowskiej na działanie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 160
5. Informacja o przebiegu wykonania załącznika dzielnicowego Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy za okres 1.01.2012 - 30.06.2012 roku.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy sprawozdania z kontroli Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy od 1 stycznia 2010 r.
7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy sprawozdania z kontroli organizacji pracy i zarządzania wybraną placówką oświatową.
8. Przedstawienie sprawozdań z pracy komisji problemowych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za I półrocze 2012 roku.
9. Przedstawienie planów pracy komisji problemowych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na II półrocze 2012 roku.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia            szczegóły
103/XXVI/2012 rozpatrzenia skargi Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału ZNP Warszawa Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła na działanie Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w zakresie wykonania Uchwały Nr LII/1581/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę w Dzielnicy Rembertów  28-08-2012 szczegóły
104/XXVI/2012 rozpatrzenia skargi pani Teresy Rutkowskiej na działanie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 28-08-2012 szczegóły

Protokół z XXVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: