null

XXVI sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXVI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 14 października 2020 roku o godzinie 14.30.  Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Link do transmisji z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji
2. Informacja nt. inwestycji realizowanych na terenie dzielnicy Rembertów:
- estakada nad skrzyżowaniem ulic Żołnierskiej i Marsa,
- tunel w osi ulicy Marsa i al. gen. A. Chruściela „Montera”,
- wiadukt w okolicy ul. Chełmżyńskiej.
3. Informacja przedstawiciela Prezydenta m.st. Warszawy na temat sytuacji finansowej m.st. Warszawy oraz projektu budżetu na 2021 rok.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów – druk nr 151
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – zmiana XI – druk nr 153
6. Sprawozdanie z kontroli pn.: "Kontrola wdrażania wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w roku 2018 przez Komisję Rewizyjną" – druk nr 152
7. Przyjęcie protokołów z obrad XXIV i XXV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY: 

1. Otwarcie sesji
2. Informacja nt. inwestycji realizowanych na terenie dzielnicy Rembertów:
- estakada nad skrzyżowaniem ulic Żołnierskiej i Marsa,
- tunel w osi ulicy Marsa i al. gen. A. Chruściela „Montera”,
- wiadukt w okolicy ul. Chełmżyńskiej.
3. Informacja przedstawiciela Prezydenta m.st. Warszawy na temat sytuacji finansowej m.st. Warszawy oraz projektu budżetu na 2021 rok.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów – druk nr 151
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – zmiana XI – druk nr 153
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – zmiana XII – druk nr 155
7. Projekt stanowiska w sprawie ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w m.st. Warszawa – druk nr 156
8. Sprawozdanie z kontroli pn.: "Kontrola wdrażania wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w roku 2018 przez Komisję Rewizyjną" – druk nr 152
9. Przyjęcie protokołów z obrad XXIV i XXV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia  szczegóły
78/XXVI/2020  zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów  14-10-2020  szczegóły 
79/XXVI/2020  zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – zmiana XI  14-10-2020  szczegóły 
80/XXVI/2020  zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – zmiana XII  14-10-2020  szczegóły 
Stanowisko nr 1/XXVI/2020  ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w m.st. Warszawa  14-10-2020  szczegóły 

Protokół z XXVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: