null

XXV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 19 września 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – zmiana IX – druk nr 153.
4. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 148.
5. Projekt uchwały w sprawie odwołania z funkcji doradcy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 149.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji doradcy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 150.
7. Projekt uchwały w sprawie powołania doradców Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 151.
8. Projekt stanowiska w sprawie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych po 2016 roku – druk nr 152.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY: 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – zmiana IX – druk nr 153.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – zmiana X – druk nr 155.
5. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 148.
6. Projekt uchwały w sprawie odwołania z funkcji doradcy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 149.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji doradcy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 150.
8. Projekt uchwały w sprawie powołania doradców Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 151.
9. Projekt stanowiska w sprawie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych po 2016 roku – druk nr 152.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji. 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
76/XXV/2016  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – zmiana IX  19-09-2016  szczegóły 
77/XXV/2016  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – zmiana X  19-09-2016  szczegóły
78/XXV/2016 zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 19-09-2016 szczegóły
79/XXV/2016 odwołania z funkcji doradcy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 19-09-2016 szczegóły
80/XXV/2016 przyjęcia rezygnacji z funkcji doradcy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy 19-09-2016 szczegóły
81/XXV/2016 powołania doradców Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 19-09-2016 szczegóły
stanowisko systemu zagospodarowania odpadów komunalnych po 2016 roku 19-09-2016 szczegóły
       

Protokół z XXV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: