null

XXV Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 3 lipca 2012 roku o godzinie 8.15 w sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie XXV sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 155.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia           szczegóły
102/XXV/2012 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 3-07-2012 szczegóły

Protokół z XXV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: