null

XXIX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXIX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 7 grudnia 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj lub na stronie: http://www.rembertow.waw.pl/multimedia.html. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Informacja na temat „Rembertowska oświata dziś i jutro”.
4. Projekt uchwały w sprawie skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. Paderewskiego 45 - druk nr 171.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
91/XXIX/2016  skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. Paderewskiego 45  07-12-2016  szczegóły

Protokół z XXIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: