null

XXIX Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXIX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 20 listopada 2012 roku o godzinie 8.30 sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie XXIX sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012r - zmiana X - druk nr 169.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY 

1. Otwarcie XXIX sesji.
2. Projekt stanowiska w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki - druk nr 172
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012r - zmiana X - druk nr 169.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie sesji. 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia              szczegóły
111/XXIX/2012 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012r - zmiana X   20-11-2012  szczegóły
stanowisko  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki 20-11-2012  szczegóły 

Protokół z XXIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: