null

XXIX sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXIX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 27 stycznia 2021 roku o godzinie 14.00.  Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Link bezpośredni do transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024 - druk nr 175
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – zmiana I – druk nr 177
5. Informacja przedstawiciela biura projektowego na temat rozwiązań projektowych związanych z budową tunelu drogowego w ciągu ulic Marsa i al. gen. A. Chruściela „Montera”.
6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor przedszkola nr 376 w Warszawie przy ul. Admiralskiej 17 w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 174
7. Projekt uchwały w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2021 rok – druk nr 171
8. Przedstawienie planu pracy Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2021 rok – druk nr 176
9. Przedstawienie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za 2020 rok – druk 164, 166, 168, 170, 172
10. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2021 rok – druk nr 165, 167, 169, 173
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024 - druk nr 175
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – zmiana I – druk nr 177
5. Informacja przedstawiciela biura projektowego na temat rozwiązań projektowych związanych z budową tunelu drogowego w ciągu ulic Marsa i al. gen. A. Chruściela „Montera”.
6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor przedszkola nr 376 w Warszawie przy ul. Admiralskiej 17 w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 174
7. Projekt uchwały w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2021 rok – druk nr 171
8. Projekt stanowiska w sprawie funkcjonowania Veturilo na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy - druk nr 181
9. Przedstawienie planu pracy Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2021 rok – druk nr 176
10. Przedstawienie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za 2020 rok – druk 164, 166, 168, 170, 172, 179
11. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2021 rok – druk nr 165, 167, 169, 173, 180
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie sesji. 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia  szczegóły
84/XXIX/2021  zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024  27-01-2021  szczegóły 
85/XXIX/2021 zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – zmiana I 27-01-2021 szczegóły 
86/XXIX/2021 rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor przedszkola nr 376 w Warszawie przy ul. Admiralskiej 17 w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy 27-01-2021 szczegóły 
87/XXIX/2021 rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2021 rok 27-01-2021 szczegóły 
Stanowisko
nr 1/XXIX/2021
funkcjonowania Veturilo na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy 27-01-2021 szczegóły 
        

Protokół z XXIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: