null

XXIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 24 sierpnia 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – zmiana VI – druk nr 142.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – zmiana VII – druk nr 145.
5. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – zmiana VIII – druk nr 146.
6. Informacja o przebiegu wykonania załącznika dzielnicowego Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy za okres 01.01.2016 - 30.06.2016 roku – druk nr 143.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych” – druk nr 144.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

 
 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
73/XXIV/2016  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – zmiana VI  24-08-2016  szczegóły
74/XXIV/2016  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – zmiana VII  24-08-2016  szczegóły
75/XXIV/2016 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – zmiana VIII 24-08-2016 szczegóły

Protokół z XXIV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: