null

XXIV Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 19 czerwca 2012 roku o godzinie 15.30 w sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie XXIV sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za 2011 rok - druk nr 147.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. - zmiana V - druk nr 146.
5. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. - zmiana VI - druk nr 148.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nazw niektórych ulic w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 151.
7. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 152.
8. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Samorządowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 153.
9. Projekt stanowiska w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa - druk nr 149.
10. Projekt stanowiska w sprawie zwrócenia się do Rady m.st. Warszawy o przystąpienie do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla działki nr 265 w obrębie 32128 - druk nr 150.
11. Informacja n.t. realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturowym.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia           szczegóły
96/XXIV/2012 zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za 2011 rok 19-06-2012 szczegóły
97/XXIV/2012 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – zmiana V 19-06-2012 szczegóły
98/XXIV/2012 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012r. – zmiana VI 19-06-2012

szczegóły

99/XXIV/2012 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nazw niektórych ulic w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 19-06-2012

szczegóły

100/XXIV/2012 zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 19-06-2012

szczegóły

101/XXIV/2012 wyboru przewodniczącego Komisji Samorządowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 19-06-2012

szczegóły

Protokół z XXIV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: