null

XXIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 26 sierpnia 2020 roku o godzinie 16.00.  Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Link do transmisji z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XXI, XXII i XXIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – zmiana X – druk nr 141.
4. Projekt uchwały w sprawie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Chełmżyńskiej – druk nr 139.
5. Informacja o przebiegu wykonania załącznika dzielnicowego Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy za okres 01.01.2020 – 30.06.2020 roku. – druk nr 140.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia  szczegóły
72/XXIV/2020  zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – zmiana X  26-08-2020  szczegóły
73/XXIV/2020 kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Chełmżyńskiej  26-08-2020 szczegóły

Protokół z XXIV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: