null

XXIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 25 lipca 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – zmiana V – druk nr 140.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie nadania nazwy ulicom w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 138.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

 
 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
71/XXIII/2016  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – zmiana V  25-07-2016  szczegóły
72/XXIII/2016  zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie nadania nazwy ulicom w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  25-07-2016  szczegóły

Protokół z XXIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: