null

XXII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 8 czerwca 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

 
 
 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 132.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 132.
4. Informacja Zarządu Dzielnicy o stwierdzonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu biblioteki oraz ewentualne ustosunkowanie się do tych zarzutów Dyrektor Biblioteki.
5. Projekt stanowiska w sprawie poprawy zarządzania Biblioteką Publiczną im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 137.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
70/XXII/2016  zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  08-06-2016  szczegóły
 stanowisko poprawy zarządzania Biblioteką Publiczną im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  08-06-2016  szczegóły

Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: