null

XXII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 25 kwietnia 2012 roku o godzinie 15.30 w sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

 

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie XXII sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za 2011 rok.
4. Informacja na temat działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2012 r.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji. 

 

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY

 1. Otwarcie XXII sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za 2011 rok - druk nr 140.
4. Informacja na temat działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2012 r.
5. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia            szczegóły
92/XXII/2012 zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za rok 2011 25-04-2012 szczegóły

Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: