null

XXII sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 8 lipca 2020 roku o godzinie 15.00.  Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Link do transmisji z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 130.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK ZREALIZOWANY: 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – zmiana VIII – druk nr 132
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie sesji. 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia  szczegóły
70/XXII/2020   zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – zmiana VIII  8-07-2020  szczegóły 
       
       

Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: