null

XXI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 11 maja 2016 roku o godzinie 17.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok – zmiana II – druk nr 124.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok – zmiana III – druk nr 126.
5. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 roku – druk nr 125.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli pn. Racjonalność wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań statutowych w instytucjach kultury Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2011-2015 – druk nr 128
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli pn. „Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 126 na potrzeby utworzenia filii Szkoły Podstawowej Nr 217 wraz z budową placu zabaw oraz Szkoły Podstawowej Nr 217 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych” – druk nr 127
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

 
PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok – zmiana II – druk nr 124.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok – zmiana III – druk nr 126.
5. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok – zmiana Iv – druk nr 130.
6. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 roku – druk nr 125.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli pn. Racjonalność wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań statutowych w instytucjach kultury Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2011-2015 – druk nr 128
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli pn. „Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 126 na potrzeby utworzenia filii Szkoły Podstawowej Nr 217 wraz z budową placu zabaw oraz Szkoły Podstawowej Nr 217 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych” – druk nr 127
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
67/XXI/2016 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok – zmiana II  11-05-2016  szczegóły 
68/XXI/2016  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok – zmiana III  11-05-2016  szczegóły
69/XXI/2016  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok – zmiana IV  11-05-2016  szczegóły

Protokół z XXI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: