null

XXI sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 24 czerwca 2020 roku o godzinie 14.00.  Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Link do transmisji z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – zmiana VII – druk nr 127.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (ul. Kamasznicza) – druk nr 125.
5. Projekt uchwały w sprawie wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie ustaleń dotyczących zabudowy śródmiejskiej – druk nr 126.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 128.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK ZREALIZOWANY: 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – zmiana VII – druk nr 127.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (ul. Kamasznicza) – druk nr 125.
5. Projekt uchwały w sprawie wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie ustaleń dotyczących zabudowy śródmiejskiej – druk nr 126.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji. 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia  szczegóły
67/XXI/2020  zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – zmiana VII  24-06-2020  szczegóły
68/XXI/2020  zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (ul. Kamasznicza) 24-06-2020 szczegóły
69/XXI/2020 wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie ustaleń dotyczących zabudowy śródmiejskiej  24-06-2020  szczegóły 

Protokół z XXI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: