null

XX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 6 kwietnia 2016 roku o godzinie 8.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za 2015 rok – druk nr 120.
4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej organizacji pracy Przedszkola nr 243 w Warszawie – druk nr 121.
5. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 119.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
64/XX/2016 zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za 2015 rok  06-04-2016  szczegóły
65/XX/2016  rozpatrzenia skargi dotyczącej organizacji pracy Przedszkola nr 243 w Warszawie 06-04-2016  szczegóły
66/XX/2016 zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 06-04-2016 szczegóły

Protokół z XX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: