null

XX Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 6 marca 2012 roku o godzinie 8.00 w sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD
1.Otwarcie XX sesji.
2.Projekt uchwały w sprawie odwołania Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 131.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Wolne wnioski i informacje.
5.Zamknięcie sesji.

Uchwał nie podjęto.

Protokół z XX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 

 

Załączniki: