null

XX sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 27 maja 2020 roku o godzinie 14.00.  Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Link do transmisji z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XVII i XVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – zmiana V – druk nr 122.
4. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 roku – druk nr 121.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

 PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XVII i XVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – zmiana V – druk nr 122.
4. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – zmiana VI – druk nr 124.
5. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 roku – druk nr 121.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia  szczegóły
65/XX/2020  zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – zmiana V  27-05-2020  szczegóły
66/XX/2020 zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – zmiana VI 27-05-2020 szczegóły

Protokół z XX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: