null

XVIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XVIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 17 lutego 2016 roku o godzinie 8.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 43/XV/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 114
4. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 44/XV/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 189 w Warszawie, ul. Dwóch Mieczy 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 76 w Warszawie, ul. Dwóch Mieczy 5 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 115
5. Przedstawienie sprawozdań z prac komisji stałych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za 2015 rok – druki nr 97, 99, 105, 107, 110, 112
6. Przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2016 rok – druki nr 96, 106, 108, 109, 113
7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z kontroli wdrażania wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2014 roku - druk nr 111
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
61/XVIII/2016  uchylenia uchwały nr 43/XV/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego   17-02-2016  szczegóły 
62/XVIII/2016  uchylenia uchwały nr 44/XV/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 189 w Warszawie, ul. Dwóch Mieczy 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 76 w Warszawie, ul. Dwóch Mieczy 5 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego  17-02-2016  szczegóły
       

Protokół z XVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: