null

XVIII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XVIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 31 stycznia 2012 roku o godzinie 16.00 w sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie XVIII sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 116.
4. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Nowy Rembertów" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 117.
5. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 118.
6. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów - Kolonia" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 119.
7. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Pocisk" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 120.
8. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Kawęczyn - Wygoda" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 121.
9. Projekt uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy" - druk nr 112.
10. Projekt uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dot. wprowadzenia nowego zadania pn. „Budowa boiska w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012" w Dzielnicy Rembertów" do załącznika nr VIII dla Dzielnicy Rembertów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2012 r. - druk nr 122.
11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2012 rok - druk nr 123.
12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2012 rok - druk nr 115.
13. Przedstawienie planów pracy komisji problemowych Rady Dzielnicy.
14. Przedstawienie sprawozdań z prac komisji problemowych Rady Dzielnicy.
15. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli pn. „Ocena wdrożenia wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2006-2010 przez instytucje zewnętrzne oraz Biuro Kontroli i Audytu Urzędu m.st. Warszawy".
16. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia          szczegóły
79/XVIII/2012 zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 31-01-2012 szczegóły
80/XVIII/2012 zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 31-01-2012

szczegóły

81/XVIII/2012 zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów-Kolonia” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 31-01-2012

szczegóły

82/XVIII/2012 zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Pocisk” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 31-01-2012

szczegóły

83/XVIII/2012 zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Kawęczyn-Wygoda” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 31-01-2012

szczegóły

84/XVIII/2012 zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 31-01-2012

szczegóły

85/XVIII/2012 przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy” 31-01-2012

szczegóły

86/XVIII/2012 planu pracy Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2012 rok 31-01-2012

szczegóły

87/XVIII/2012 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2012 rok 31-01-2012

szczegóły

Protokół z XVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 

 

Załączniki: