null

XVIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XVIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 11 marca 2020 roku o godzinie 12.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2019 rok" - druk nr 114
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok - zmiana III - druk nr 109
5. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok - zmiana IV - druk nr 115
6. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Osiedla "Stary Rembertów" jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 116
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 113
8. Przedstawienie sprawozdania z kontroli działalności biblioteki w zakresie zgodności z "Regulaminem udostępniania sal w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II przy ul. Gawędziarzy 8" obowiązującym od dnia 29 marca 2017 r. - druk nr 112
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania radnych.
11. Zamknięcie sesji.

 PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2019 rok" - druk nr 114
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok - zmiana III - druk nr 109
5. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok - zmiana IV - druk nr 115
6. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Osiedla "Stary Rembertów" jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 116
7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor Zespołu Szkół nr 74 w Warszawie przy ul. Niepołomickiej 26 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 118
8. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 113
9. Przedstawienie sprawozdania z kontroli działalności biblioteki w zakresie zgodności z "Regulaminem udostępniania sal w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II przy ul. Gawędziarzy 8" obowiązującym od dnia 29 marca 2017 r. - druk nr 112
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania radnych.
12. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia  szczegóły
58/XVIII/2020 przyjęcia "Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2019 rok"  11-03-2020 szczegóły
59/XVIII/2020 zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok - zmiana III  11-03-2020 szczegóły
60/XVIII/2020 zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do
budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok - zmiana IV
 11-03-2020 szczegóły
61/XVIII/2020 likwidacji Osiedla "Stary Rembertów" jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  11-03-2020 szczegóły
62/XVIII/2020 rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor Zespolu Szkół nr 74 w Warszawie przy ul. Niepołomickiej 26 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  11-03-2020 szczegoły
63/XVIII/2020 zmiany uchwały nr 17/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  11-03-2020 szczegóły

Protokół z XVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: