null

XVII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XVII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 14 stycznia 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok – zmiana I – druk nr 101.
4. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Kawęczyn - Wygoda” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 91.
5. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 92.
6. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Pocisk” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 93.
7. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 94.
8. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów – Kolonia” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 95.
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2016 rok – druk nr 98.
10. Przedstawienie planu pracy Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2016 rok – druk nr 100.
11. Informacja nt. „Programu rozwoju budownictwa komunalnego i racjonalizacji polityki gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym w Dzielnicy Rembertów na lata 2015-2019.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie sesji.

 
 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
54/XVII/2016 

wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok – zmiana I 

14-01-2016  szczegóły 
55/XVII/2016  zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Kawęczyn - Wygoda” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  14-01-2016  szczegóły 
56/XVII/2016  zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  14-01-2016  szczegóły 
57/XVII/2016  zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Pocisk” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  14-01-2016  szczegóły 
58/XVII/2016  zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  14-01-2016  szczegóły 
59/XVII/2016  zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów-Kolonia” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  14-01-2016  szczegóły 
60/XVII/2016  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2016 rok  14-01-2016  szczegóły 
       

Protokół z XVII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: