null

XVII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XVII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 13 grudnia 2011 roku o godzinie  8.15 w sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie XVII sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XIII, XIV, XV, XVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu – druk nr 106.
4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu – druk nr 107.
5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu – druk nr 108.
6. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Osiedla „Stary Rembertów - Kolonia” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu – druk nr 109.
7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Osiedla „Pocisk” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu – druk nr 110.
8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Osiedla „Kawęczyn - Wygoda” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu – druk nr 111.
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty w latach 2009 -2010.
10. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY
1. Otwarcie XVII sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XIII, XIV, XV, XVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu – druk nr 106.
4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu – druk nr 107.
5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu – druk nr 108.
6. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Osiedla „Stary Rembertów - Kolonia” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu – druk nr 109.
7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Osiedla „Pocisk” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu – druk nr 110.
8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Osiedla „Kawęczyn - Wygoda” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu – druk nr 111.
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty w latach 2009 -2010.
10. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany we wstępnym projekcie budżetu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2012 rok – druk 114.
11. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie miedzy sesjami.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia          szczegóły
72/XVII/2011 utworzenia Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu 13-12-2012  szczegóły
73/XVII/2011 utworzenia Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu 13-12-2012  szczegóły
74/XVII/2011 utworzenia Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu 13-12-2012

 szczegóły

75/XVII/2011 utworzenia Osiedla „Stary Rembertów – Kolonia”
w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu
13-12-2012  szczegóły
76/XVII/2011 utworzenia Osiedla „Pocisk” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu 13-12-2012  szczegóły
77/XVII/2011 utworzenia Osiedla „Kawęczyn - Wygoda”
w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu
13-12-2012  szczegóły
78/XVII/2011 wniosku o zmiany we wstępnym projekcie budżetu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2012 rok 13-12-2012  szczegóły

Protokół z XVII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 

Załączniki: