null

XVII sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XVII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 12 lutego 2020 roku o godzinie 10.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok - zmiana I – druk nr 103
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok - zmiana II – druk nr 107
4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 104
5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 105
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – druk nr 106
7. Informacja przedstawiciela Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej na temat wdrożonego przez Urząd Miasta programu dofinansowania realizacji inwestycji polegających na modernizacji kotłowni oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY: 

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok - zmiana I – druk nr 103
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok - zmiana II – druk nr 107
4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 104
5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 105
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – druk nr 106
7. Projekt stanowiska w sprawie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawa – druk nr 111
8. Informacja przedstawiciela Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej na temat wdrożonego przez Urząd Miasta programu dofinansowania realizacji inwestycji polegających na modernizacji kotłowni oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia  szczegóły
53/XVII/2020  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok - zmiana I   12-02-2020  szczegóły 
54/XVII/2020 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok - zmiana II  12-02-2020 szczegóły
55/XVII/2020 rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy 12-02-2020 szczegóły
56/XVII/2020 rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy 12-02-2020 szczegóły
57/XVII/2020 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy 12-02-2020 szczegóły
Stanowisko nr 1/XVII/2020 zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawa 12-02-2020 szczegóły

Protokół z XVII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: