null

XVI Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XVI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 4 listopada 2011 roku o godzinie 8.15 w sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD
1.Otwarcie XVI sesji.
2.Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. - druk nr 102
3.Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie miedzy sesjami.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Wolne wnioski i informacje.
6.Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY
1. Otwarcie XVI sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wniosku o dokonanie zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. - druk nr 102.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki.
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
5. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia          szczegóły
69/XVI/2011 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok  4-11-2011  szczegóły
70/XVI/2011 wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki  4-11-2011  szczegóły
71/XVI/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  4-11-2011

 szczegóły

Protokół z XVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 

 

Załączniki: