null

XVI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XVI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 9 grudnia 2015 roku o godzinie 17.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. gen. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22 w Warszawie oraz na działanie Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 82
4. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie m.st. Warszawy z przeznaczeniem na zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku zwanego „Bitwą pod Olszynką Grochowską”– druk nr 83
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 72/XVII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu – druk nr 84
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 73/XVII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu – druk nr 85
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 74/XVII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu – druk nr 86
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 75/XVII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Osiedla „Stary Rembertów - Kolonia” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu – druk nr 87
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 76/XVII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Osiedla „Pocisk” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu – druk nr 88
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 77/XVII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Osiedla „Kawęczyn - Wygoda” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu – druk nr 89
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z kontroli pn. „Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu” – druk nr 81
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie sesji.

 
 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
46/XVI/2015  rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. gen. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22 w Warszawie oraz na działanie Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  9-12-2015  szczegóły
47/XVI/2015  zabezpieczenia środków finansowych w budżecie m.st. Warszawy z przeznaczeniem na zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku zwanego „Bitwą pod Olszynką Grochowską”  9-12-2015  szczegóły 
48/XVI/2015  zmiany uchwały nr 72/XVII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu  9-12-2015  szczegóły 
49/XVI/2015 zmiany uchwały nr 73/XVII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu 9-12-2015 szczegóły
50/XVI/2015 zmiany uchwały nr 74/XVII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu 9-12-2015 szczegóły
51/XVI/2015 zmiany uchwały nr 75/XVII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Osiedla „Stary Rembertów - Kolonia” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu 9-12-2015 szczegóły
52/XVI/2015 zmiany uchwały nr 76/XVII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Osiedla „Pocisk” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu 9-12-2015 szczegóły
53/XVI/2015 zmiany uchwały nr 77/XVII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Osiedla „Kawęczyn - Wygoda” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu 9-12-2015 szczegóły

Protokół z XVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: