null

XVI sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XVI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 22 stycznia 2020 roku o godzinie 16.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XIV i XV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów-Kolonia” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 96
4. Projekt uchwały w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 97
5. Przedstawienie planu pracy Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 95
6. Przedstawienie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za 2019 rok – druk 86, 88, 90, 93, 98
7. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 87, 89,91, 92, 94
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Informacja przedstawiciela Biura Gospodarki Odpadami na temat zasad segregacji odpadów komunalnych oraz nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie.
11. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XIV i XV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów-Kolonia” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 96
4. Projekt uchwały w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 97
5. Przedstawienie planu pracy Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 95
6. Przedstawienie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za 2019 rok – druk 86, 88, 90, 93, 98, 100, 102
7. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 87, 89,91, 92, 94, 101
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Informacja przedstawiciela Biura Gospodarki Odpadami na temat zasad segregacji odpadów komunalnych oraz nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie.
11. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia  szczegóły
51/XVI/2020  zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów-Kolonia” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  22-01-2020  szczegóły 
52/XVI/2020  rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2020 rok  22-01-2020  szczegóły 

Protokół z XVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: