null

XV Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 18 października 2011 roku o godzinie 15.30 w sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie XV sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika Nr VIII do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2012 rok - druk nr 97
3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 98
4. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej i Budżetu Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 34
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10/III/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 90
6. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie miedzy sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY
1. Otwarcie XV sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika Nr VIII do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2012 rok - druk nr 97
3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 98
4. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej i Budżetu Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 34
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10/III/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 90
6. Projekt uchwały w sprawie propozycji utworzenia jednostek niższego rzędu na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 96
7. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia          szczegóły
62/XV/2011 zaopiniowania projektu załącznika Nr VIII do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2012 rok 18-10-2011 szczegóły
63/XV/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 18-10-2011 szczegóły
64/XV/2011 wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej i Budżetu Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 18-10-2011

szczegóły

65/XV/2011 zmiany uchwały Nr 10/III/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  18-10-2011 szczegóły
66/XV/2011 propozycji utworzenia jednostek niższego rzędu na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 18-10-2011 szczegóły
67/XV/2011 uchylenia uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 18-10-2011 szczegóły
68/XV/2011 zaopiniowania projektu załącznika Nr VIII do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2012 rok 18-10-2011 szczegóły

Protokół z XV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 

Załączniki: