null

XV sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

 

 

 

XV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 4 grudnia 2019 roku o godzinie 16.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na temat realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (ul. Smolarzy) – druk nr 81
5. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Kawęczyn-Wygoda” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 82
6. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Pocisk” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 83
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 4 grudnia 2019 roku

Protokół z XV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: