null

XLVIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XLVIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 11 kwietnia 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za 2017 rok – druk nr 285.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok – zmiana V – druk nr 286
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy – druk nr 283.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – druk nr 284.
7. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 282.
8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 9/III/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 281.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

 
 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
139/XLVIII/2018  zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za 2017 rok  11-04-2018  szczegóły
140/XLVIII/2018  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok – zmiana V  11-04-2018  szczegóły
141/XLVIII/2018 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy 11-04-2018 szczegóły
142/XLVIII/2018 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 11-04-2018 szczegóły
143/XLVIII/2018 zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 11-04-2018 szczegóły
144/XLVIII/2018 zmieniająca uchwałę nr 9/III/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 11-04-2018 szczegóły
       

Protokół z XLVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: