null

XLVIII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XLVIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 15 października 2013 roku o godzinie 8.30 wsali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2014 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów - druk nr 263.
4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działania dyrektor LI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Warszawie oraz bezczynność organu prowadzącego tę szkołę - druk nr 264.
5. Projekt stanowiska w sprawie projektu Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 roku - druk nr 265.
6. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r - zmiana VI - druk nr 267.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r - zmiana VII- druk nr 268.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2014 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów - druk nr 263.
6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działania dyrektor LI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Warszawie oraz bezczynność organu prowadzącego tę szkołę - druk nr 264.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 roku - druk nr 256.
8. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.
 

                    

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia          szczegóły
156/XLVIII/2013 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013r - zmiana VI  15-10-2013 szczegóły
157/XLVIII/2013 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013r - zmiana VII  15-10-2013 szczegóły
158/XLVIII/2013 zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2014 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów 15-10-2013 szczegóły
159/XLVIII/2013 rozpatrzenia skarg na działania dyrektor LI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Warszawie oraz bezczynność organu prowadzącego tę szkołę  15-10-2013 szczegóły 

Protokół z XLVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: