null

XLVI Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XLVI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 27 sierpnia 2013 roku o godzinie 17.00 wsali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r - zmiana V - druk nr 257.
4. Informacja o przebiegu wykonania załącznika dzielnicowego Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy za okres 1.01.2013 - 30.06.2013 roku - druk nr 259.
5. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy sprawozdania z kontroli pn. „Przewożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do szkół" - druk nr 258.
6. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia              szczegóły
154/XLVI/2013 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r - zmiana V  27-08-2013 szczegóły

Protokół z XLVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: