null

XLIX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XLIX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 14 maja 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok – zmiana VI – druk nr 289.
4. Informacja na temat realizacji Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 roku za 2017 rok – druk nr 288.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji. 

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY: 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok – zmiana VI – druk nr 289.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok – zmiana VII – druk nr 291.
5. Informacja na temat realizacji Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 roku za 2017 rok – druk nr 288.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.  

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
145/XLIX/2018  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok – zmiana VI  14-05-2018  szczegóły 
146/XLIX/2018  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok – zmiana VII  14-05-2018  szczegóły 

Protokół z XLIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: