null

XLIX Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XLIX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 28 października 2013 roku o godzinie 8.30 wsali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. - zmiana VIII- druk nr 270.
3. Zamknięcie sesji. 

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY 
1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r - zmiana VIII - druk nr 270.
3. Interpelacje i zapytania.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie sesji.
 

                  

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia             szczegóły
160/XLIX/2013 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r - zmiana VIII  28-10-2013 szczegóły

Protokół z XLIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: