null

XLIV Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XLIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 11 czerwca 2013 roku o godzinie 8.30 wsali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XL, XLI, XLII, XLIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R. R. na działanie dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 246
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o nadanie nazw ulicom w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 247
5. Przedstawienie sprawozdania z kontroli inwestycji Pn. „Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej" - druk nr 248
6. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia            szczegóły
148/XLIV/2013 rozpatrzenia skargi Pana R... R... na działanie dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 11-06-2013 szczegóły
149/XLIV/2013 wniosku o nadanie nazw ulicom w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 11-06-2013 szczegóły 

Protokół z XLIV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: