null

XLIII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XLIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 13 maja 2013 roku o godzinie 8.00 wsali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie XLIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie m.st. Warszawy – druk nr 244.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia           szczegóły
147/XLIII/2013 zaopiniowania zmian w Statucie m.st. Warszawy   13-05-2013  szczegóły 

Protokół z XLIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: