null

XLII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XLII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 29 kwietnia 2013 roku o godzinie 19.00 wsali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie XLII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy.
2. Projekt uchwały w sprawie „Zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za rok 2012r." - druk nr 237
3. Projekt uchwały w sprawie „Wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy" - druk nr 241
4. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia                                               szczegóły
145/XLII/2013 zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za rok 2012r."  29-04-2013 szczegóły 
146/XLII/2013 wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy"  29-04-2013 szczegóły 

Protokół z XLII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: