null

XLI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XLI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 17 października 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok – zmiana XII – druk nr 237.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów – druk nr 234.
5. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 232.
6. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 233.
7. Projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 235.
8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 9/III/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 236.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Wolne wnioski i informacje.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok – zmiana XII – druk nr 237.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów – druk nr 234.
6. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 232.
7. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 233.
8. Projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 235.
9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 9/III/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 236.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zamknięcie sesji.

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
118/XLI/2017  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok – zmiana XII  17-10-2017  szczegóły 
119/XLI/2017  zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów   17-10-2017  szczegóły
120/XLI/2017 zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 17-10-2017 szczegóły
121/XLI/2017 zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 17-10-2017 szczegóły
122/XLI/2017 wyboru wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  17-10-2017 szczegóły
123/XLI/2017 zmieniająca uchwałę nr 9/III/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  17-10-2017 szczegóły

Protokół z XLI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: