null

XL Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XL sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 16 kwietnia 2013 roku o godzinie 18.00 wsali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XXXVII, XXXVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za 2012 rok - druk nr 231
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r - zmiana II - druk nr 232
5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 233
6. Przedstawienie sprawozdania z kontroli inwestycji pn. „Budowa ulicy Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)" - druk nr 234
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK ZREALIZOWANY

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XXXVII, XXXVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za 2012 rok - druk nr 231
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r - zmiana II - druk nr 232
5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 233
6. Przedstawienie sprawozdania z kontroli inwestycji pn. „Budowa ulicy Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)" - druk nr 234
7. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r - zmiana III - druk nr 236
8. Projekt stanowisko w sprawie przebudowy linii kolejowej nr 449 między stacjami Warszawa Rembertów a Zielonka
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji. 

                                 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia                                  szczegóły
140/XL/2013 zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za 2012 rok 16-04-2013 szczegóły
141/XL/2013 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013r - zmiana II  16-04-2013 szczegóły
142/XL/2013  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 16-04-2013 szczegóły  
143/XL/2013  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013r - zmiana III  16-04-2013 szczegóły  
stanowisko  przebudowy linii kolejowej nr 449 między stacjami Warszawa Rembertów a Zielonka 16-04-2013 szczegóły  

Protokół z XL sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: