null

XIX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XIX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 9 marca 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2015 rok” – druk nr 117
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie sesji.

 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
63/XIX/2016  przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2015 rok”  9-03-2016  szczegóły
     

Protokół z XIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: