null

XIX sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XIX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 29 kwietnia 2020 roku o godzinie 14.00.  Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za 2019 rok – druk nr 119
3. Informacja Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy nt. sytuacji epidemiologicznej, w tym podejmowanych działań
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
6. Zamknięcie sesji.

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia  szczegóły
64/XIX/2020 zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za 2019 rok  29-04-2020  szczegóły 

Protokół z XIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: