null

XIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 14 października 2015 roku o godzinie 8.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

 

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana XIII – druk nr 74.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów – druk nr 73.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY
1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana XIII – druk nr 74.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana XIV – druk nr 76.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów – druk nr 73.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
40/XIV/2015  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana XIII  14-10-2015  szczegóły 
41/XIV/2015  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana XIV  14-10-2015  szczegóły 
42/XIV/2015  zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów 14-10-2015  szczegóły 

Protokół z XIV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: