null

XIV Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 4 października 2011 roku o godzinie 15.30 w sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 

PORZĄDEK OBRAD
1.Otwarcie XIV sesji.
2.Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. - druk nr 91
3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok - druk nr 92
4.Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie miedzy sesjami.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Wolne wnioski i informacje.
7.Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY
1.Otwarcie XIV sesji.
2.Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. - druk nr 91
3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok - druk nr 92
4.Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie miedzy sesjami.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6. Projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu w Statucie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przyjętego uchwałą Nr 57/XIII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 15 września 2011 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 94
7. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 96
8.Wolne wnioski i informacje.
9.Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia          szczegóły
58/XIV/2011 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok   4-10-2011 szczegóły 
59/XIV/2011 wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok   4-10-2011 szczegóły 
60/XIV/2011 sprostowania błędu w Statucie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przyjętego uchwałą nr 57/XIII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawyz dnia 15 września 2011 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy   4-10-2011

szczegóły 

61/XIV/2011 uchylenia uchwał Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 4-10-2011 szczegóły

Protokół z XIV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 

 

Załączniki: